Conditii generale

Articolul 1 - Definiții

În acești termeni și condiții se aplică următoarele definiții:

Perioada de reflecție - perioada în care consumatorul își poate folosi dreptul de  retragere.
Consumator - persoana fizică care nu acționează în exercitarea profesiei sau a  afacerii și a unui contract la distanță cu moratashop™ ️
Ziua - zi calendaristică.
Durata tranzacției - un contract la distanță referitor la o serie de produse sau    servicii, din care obligația de livrare sau cumpărare este raspandita in timp.
Suport durabil - orice mijloc care permite consumatorului sau antreprenorului      să stocheze informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care permite  consultarea viitoare și reproducerea nealterată a informațiilor stocate.
Dreptul de retragere - posibilitatea consumatorului de a renunța la contractul la distanță în perioada de răcire. moratashop™ ️- persoana fizică sau juridică care oferă produse sau servicii  consumatorilor de la distanță.

Contract la distanța - un acord prin care, în cadrul unui sistem organizat de      moratashop™ ️ pentru vânzarea la distanță a produselor  sau serviciilor, până la încheierea acordului, se utilizează exclusiv una sau mai multe tehnici pentru distanță- comunicare.

Tehnică pentru comunicarea la distanță - înseamnă că poate fi utilizată pentru încheierea unui acord, fără ca consumatorul și antreprenorul să fie împreună în aceeași cameră în același timp.

Articolul 2 - Identitatea Moratashop

Contact cu Moratashop

Adresa de e-mail: info@moratashop.ro

                                                                                                
Articolul 3 - Aplicabilitate

Aceste condiții generale se aplică oricărei oferte a moratashop™ ️ și oricărui acord încheiat la distanță între antreprenor și consumator.

Înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor condiții generale va fi pus la dispoziția consumatorului. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica faptul că condițiile generale de la moratashop™ ️ pentru a le vedea și sunt la cererea consumatorului cât mai curând posibil să fie trimise gratuit.În cazul în care contractul la distanță este încheiat electronic, fără a aduce atingere paragrafului precedent și înainte de încheierea contractului la distanță, textul acestor condiții generale pentru consumator va fi pus la dispoziția electronică astfel încât consumatorul să poată fi stocat într-un mod durabil mediu. Dacă acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, înainte de încheierea contractului la distanță, se va indica unde pot fi consultate electronic condițiile generale și că acestea vor fi trimise gratuit consumatorului, la cererea acestuia, fie electronic, fie într-un alt mod.În cazul în care se aplică condiții specifice de produs sau serviciu în plus față de acești termeni și condiții generale, al doilea și al treilea paragraf se aplică în mod corespunzător și consumatorul se poate baza întotdeauna pe dispoziția aplicabilă care îi este cea mai favorabilă în cazul unor termeni și condiții generale contradictorii.

Situațiile care nu intră în afara acestor termeni și condiții generale vor fi tratate de la caz la caz.In caz de ambiguități referitoare la aceste condiții generale, se recomandă să contactați Promila™ ️.
Dacă una sau mai multe prevederi ale acestor termeni și condiții sunt invalide sau declarate invalide de către o instanță de judecată, acest lucru se aplică numai dispoziției în cauză și nu întregii condiții generale.

Articolul 4 - Oferta

Dacă o ofertă are o durată limitată sau este supusă unor condiții, acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă.
Oferta conține o descriere completă și exactă a produselor sau serviciilor oferite. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite consumatorului să evalueze corect oferta. Dacă Promila™ ️ folosește imagini, acestea reprezintă o adevărată reflectare a produselor sau serviciilor oferite. Greșelile evidente sau erorile evidente din ofertă nu leagă Promila™ ️ și, prin urmare, Promila ™ ️ nu este obligat să furnizeze aceste articole.Fiecare ofertă conține astfel de informații încât este clar pentru consumator care sunt drepturile și obligațiile care sunt legate de acceptarea ofertei. Aceasta se referă în special la:

-prețul inclusiv taxele.
-costurile posibile de livrare.
-modul în care va fi încheiat acordul și care sunt acțiunile necesare pentru          aceasta.                                                                                                                  -dacă se aplică sau nu dreptul de retragere.
-modalitatea de plată, livrare și punere în aplicare a acordului,perioada de acceptare a ofertei.
-nivelul ratei de comunicare la distanță dacă costul utilizării tehnologiei                pentru comunicarea la distanță este calculat pe o bază diferită de rata de            bază obișnuită pentru mijloacele de comunicare utilizate.
-dacă acordul este arhivat după încheierea sa și, dacă da, în ce mod poate        fi consultat de către consumator.
-modul în care consumatorul, înainte de încheierea contractului, poate              verifica datele furnizate de acesta în contextul contractului și, dacă se              dorește, le poate corecta.                                                                                       -posibilele alte limbi în care, pe lângă olandeză, poate fi încheiat acordul.
-codurile de conduită la care este supus Promila™ ️ și modul în care          consumatorul poate consulta aceste coduri de conduită pe cale                          electronică și durata minimă a contractului la distanță.                                        Toate imaginile din magazinul online au caracter orientativ și nu oferă motive pentru compensarea sau dizolvarea acordului.
Imaginile produselor sunt o adevărată reflectare a produselor oferite, dar  Promila™ ️ nu poate garanta că culorile afișate se vor potrivi exact cu adevăratele culori ale produselor. 

Articolul 5 - Acordul

Acordul intră în vigoare, sub rezerva prevederilor paragrafului 4, în momentul acceptării de către consumator a ofertei și a îndeplinirii condițiilor. Consumatorul are opțiunea de a plăti în avans sau de a achita ulterior comanda.
Dacă consumatorul a acceptat oferta electronic, Promila™ ️ va confirma imediat primirea acceptării electronice a ofertei. Atâta timp cât primirea acestei acceptări nu este confirmată de Promila™ ️, consumatorul poate dizolva acordul.
Dacă acordul este încheiat electronic, Promila™ ️ va lua măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura transferul electronic de date și pentru a asigura un mediu web sigur. Dacă consumatorul poate plăti electronic, Promila™ ️ va respecta măsurile de securitate corespunzătoare.
Promila™ ️ se poate familiariza - în cadrul legal - cu capacitatea consumatorului de a-și îndeplini obligațiile de plată, precum și cu toate acele fapte și factori relevanți pentru o încheiere solidă a contractului la distanță. Dacă Promila™ ️ în cadrul acestei investigații are motive întemeiate să nu încheie acordul, el are dreptul să refuze o comandă sau o cerere sau să atașeze condiții speciale implementării.
Promila™ ️ are întotdeauna dreptul de a refuza sau anula o comandă în termen de 14 zile de la efectuarea comenzii.
Acordul este încheiat în condiții suspensive de disponibilitate suficientă a produsului (produselor) comandat (e).
Promila™ ️ va include următoarele informații cu produsul sau serviciul către consumator, în scris sau în așa fel încât consumatorul într-un mod accesibil să poată fi stocat pe un suport durabil:
adresa de vizită a sucursalei Promila™ ️ unde consumatorul poate merge pentru reclamații;
Condițiile în care și modul în care consumatorul poate exercita dreptul de retragere sau o declarație clară privind excluderea dreptului de retragere;
informațiile privind garanțiile și serviciile existente după cumpărare;
informațiile conținute la articolul 4 alineatul 3 din aceste condiții, cu excepția cazului în care Promila™ ️ a furnizat deja aceste informații consumatorului înainte de executarea acordului.Cerințele pentru rezilierea acordului dacă acordul are o durată mai mare de un an sau este nedefinit.
În cazul unei tranzacții de durată, prevederile din paragraful anterior se aplică numai primei livrări. 

 Articolul 6 - Dreptul de retragere

Atunci când achiziționează produse, consumatorul are posibilitatea de a dizolva contractul timp de 14 zile. Această perioadă de răcire - dacă este posibil în mod rezonabil - în starea și ambalajul original la Promila™ ️, în conformitate cu instrucțiunile rezonabile și clare furnizate de Promila™ ️.
Clientul va informa Promila™ ️ dacă se exercită dreptul de retragere, acest lucru se poate face prin intermediul formularului de contact.
Clientul este obligat în termen de 14 zile de la primirea tuturor produselor să facă cunoscut faptul că invocă dreptul de retragere. Apoi, clientul mai are încă 14 zile pentru a returna produsul.
Dacă clientul nu a folosit dreptul de retragere în acest termen, vânzarea este un fapt.
Produsele pot fi returnate la: Promila
La returnarea produsului, responsabilitatea revine în totalitate clientului. Clientul este responsabil pentru o expediere de retur adecvată, inclusiv un cod de urmărire.

Articolul 7 - Costuri în cazul retragerii

Dacă consumatorul își folosește dreptul de retragere, costurile expedierii de retur vor fi pentru contul său. Suma acestor costuri este pentru Romania, clientul ar trebui să caute costuri în timp real pe site-urile web ale curierilor relevanți.
Dacă consumatorul a plătit o sumă, Promila™ ️ va rambursa această sumă cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de 14 zile de la returnare sau retragere. 

Articolul 8 - Excluderea dreptului de retragere

Promila™ ️ poate exclude dreptul de retragere al consumatorului în măsura prevăzută la paragrafele 2 și 3. Excluderea dreptului de retragere se aplică numai dacă Promila™ ️ a declarat clar acest lucru în ofertă, sau cel puțin în mod bun timp înainte de încheierea acordului.                            Excluderea dreptului de retragere este posibilă numai pentru produse
care au fost create de Promila™ ️ în conformitate cu specificațiile consumatorului: - care sunt în mod clar de natură personală,care contin urme vizibile de utilizare.                                                                                                      

Articolul 9 - Prețul

În perioada de valabilitate menționată în ofertă, prețurile produselor și / sau serviciilor oferite nu sunt majorate, cu excepția modificărilor de preț datorate modificărilor cotelor TVA.
Contrar paragrafului anterior Promila™ ️ poate oferi produse sau servicii ale căror prețuri sunt legate de fluctuațiile de pe piața financiară și pe care Promila™ ️ nu are nicio influență, cu prețuri variabile. Această legătură cu fluctuațiile și faptul că orice prețuri menționate sunt prețuri țintă, sunt menționate odată cu oferta.                                                                        Creșterile de preț în termen de 3 luni de la încheierea contractului sunt permise numai dacă sunt rezultatul unor reglementări sau dispoziții legale.
Creșterile de preț de la 3 luni după încheierea acordului sunt permise numai dacă Promila™ ️ a aprobat-o și sunt rezultatul unor reglementări sau dispoziții legale,sau consumatorul este autorizat să rezilieze acordul din ziua în care crește prețul.
Toate impozitele și accizele, de orice fel, care sunt percepute acum sau în viitor de către guvern, direct sau indirect, asupra vânzării sau transportului bunurilor acoperite, trebuie să fie plătite de către Client și sunt plătibile de către Client.

Articolul 10 - Conformitate și garanție

Promila™ ️ garantează că produsele și / sau serviciile respectă contractul, specificațiile menționate în ofertă, cerințele rezonabile de fiabilitate și / sau de utilizare și prevederile legale existente și / sau reglementările guvernamentale la data încheierii acord. Dacă este aprobat, Promila™ ️ garantează, de asemenea, că produsul este potrivit pentru alte utilizări decât cele normale.
Promila™ ️ oferă o garanție de 12 luni pentru defecte de fabricație, defecte și alte neajunsuri. În cazul în care consumatorul descoperă o deficiență, ne poate contacta prin intermediul formularului de contact și va fi înlocuit partea defectă sau întregul produs.
Clientul trebuie să își verifice imediat comanda și produsele la primirea produselor. Dacă există un produs incorect livrat, produs defect sau incomplet, clientul trebuie să raporteze imediat acest lucru, în termen de 7 zile.
Garanția nu se aplică cazurilor care sunt cauzate în mod clar de client, cum ar fi zgârieturi și utilizare necorespunzătoare. De asemenea, dacă clientul însuși a încercat să repare produsul, garanția expiră.                                                          
Articolul 11 ​​- Livrare și executare

Promila™ ️ va avea cea mai mare grijă în primirea și executarea comenzilor pentru produse și în evaluarea cererilor de furnizare de servicii.
Clientul este conștient de faptul că Promila™ ️ nu livrează produsele în sine, ci acționează doar ca intermediar. Comenzile sunt expediate de către furnizori, printre altele, în China.
Locul de livrare este adresa pe care consumatorul a făcut-o cunoscută companiei. Clientul este responsabil pentru orice modificare a numelui și adresei.
Sub rezerva celor menționate la articolul 4 din acești termeni și condiții, compania va executa comenzile acceptate în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 14 de zile, cu excepția cazului în care s-a convenit o perioadă mai mare de livrare. Dacă livrarea a fost întârziată sau dacă o comandă nu poate fi completată sau poate fi completată doar parțial, consumatorul va fi informat despre aceasta în termen de 14 de zile de la efectuarea comenzii. În acest caz, consumatorul are dreptul de a rezilia contractul fără penalități și dreptul la orice despăgubire.
În cazul dizolvării în conformitate cu paragraful anterior, Promila™ ️ va rambursa suma plătită de consumator cât mai curând posibil, dar cel puțin în termen de 14 de zile de la dizolvare.
Dacă livrarea unui produs comandat se dovedește imposibilă, Promila ™ ️ se va strădui să furnizeze un articol de schimb,cel târziu la livrare, va fi raportat în mod clar și cuprinzător că un articol de înlocuire este livrat. Pentru articolele de înlocuire, dreptul de retragere nu poate fi exclus. Costul oricărei expedieri de retur este suportat de Promila™ ️.
Riscul de deteriorare și / sau pierdere a produselor revine Promila™ ️ până la momentul livrării către consumator sau către un reprezentant desemnat anterior și Promila™ ️, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres.
Dacă  Promila™ ️ depășește un termen de livrare, acest lucru nu va duce la compensarea clientului.
Dacă o comandă constă din mai multe produse și unul sau mai multe produse ale acestora nu sunt în stoc,Promila™ ️ va aștepta cu expediere până când toate produsele pot fi expediate împreună.

Articolul 12 - Plata

În măsura în care nu s-a convenit nicio altă dată, în cazul plății ulterioare, sumele plătibile de către consumator ar trebui plătite în termen de 14 zile de la începerea perioadei de reflecție, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1). acord pentru furnizarea unui serviciu, această perioadă va începe după ce consumatorul a primit confirmarea contractului.
Consumatorul este obligat să raporteze orice inexactități în datele de plată furnizate sau menționate imediat către Promila™ ️.
În cazul neplății de către consumator, Promila™ ️, sub rezerva restricțiilor legale, are dreptul să perceapă consumatorul costurile rezonabile anunțate anterior.
Diverse metode de plată, cum ar fi IDEAL, sunt, de asemenea, supuse condițiilor specifice ale companiilor relevante. Promila™ ️ nu are nicio influență asupra conținutului acestor condiții.
Pentru vânzări către clienți de afaceri: cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, termenul de plată este de 14 de zile după data facturii și plata trebuie efectuată fără deducere și / sau compensare. În cazul în care plata nu se efectuează în perioada de plată menționată anterior sau în orice altă perioadă convenită în scris, clientul comercial trebuie să aibă dobânzi de 2% pe lună calendaristică de la data neîndeplinirii obligațiilor, o parte dintr-o lună calendaristică contând ca lună completă. La sfârșitul fiecărui an calendaristic, suma pe care se calculează dobânda se mărește cu dobânda datorată pentru anul respectiv. Spre deosebire de articolele 6:43 și 6:44 din Codul civil olandez, plățile efectuate de clientul comercial vor fi întotdeauna alocate celei mai vechi creanțe. Plățile se aplică mai întâi pentru decontarea costurilor (de încasare), apoi a dobânzii datorate și, în final, a sumei principale și a dobânzii curente.
Costuri extrajudiciare: Dacă clientul comercial nu a plătit în termen de 14 de zile de la data facturii, cererea va fi transmisă agenției de colectare. Toate costurile legate de colectare vor fi suportate de clientul comercial. Începând cu data neîndeplinirii obligațiilor, în plus față de suma principală, aceasta va datora întotdeauna costurile extrajudiciare de colectare. Compensația pentru costurile extrajudiciare de colectare va fi de minimum 15% din suma totală restantă a principalului, inclusiv TVA și dobânzi, cu minimum 375 euro, fără a aduce atingere articolului 6:96 alineatul 5 din Codul civil olandez și fără a aduce atingere compensației pentru colectarea extrajudiciară.                                        Decret cu privire la costuri și fără a aduce atingere dreptului Promila™ ️de a pretinde o sumă mai mare a costurilor de colectare extrajudiciară dacă dovedește că le-a suportat. În cazul în care Promila™ ️ și-a inițiat cererea într-o procedură legală (inclusiv arbitraj și consiliere obligatorie), clientul comercial al Promila™ ️ este obligat să ramburseze costurile reale suportate în această procedură. Aceasta include costurile avocaților, agenților de proces, precum și onorariile și taxele fixe datorate arbitrilor sau consilierilor obligatorii, chiar dacă aceștia depășesc orice ordin de cost procedural în temeiul articolului 237 și în continuare din Codul civil.                                                                   

Articolul 13 - Plângeri

Promila™ ️ are o procedură de reclamații suficient de mediatizată și gestionează reclamația în conformitate cu această procedură de reclamații.
Reclamațiile cu privire la executarea acordului trebuie depuse într-un termen rezonabil, complet și clar descris cătrePromila™ ️, după ce consumatorul a constatat defectele.
Plângerile trimise către Promila™ ️ sunt primite în termen de 14 zile de la data primirii. Dacă o reclamație necesită un timp de prelucrare mai lung previzibil, Promila™ ️ va răspunde în termen de 14 zile cu un mesaj de primire și o indicație când consumatorul se poate aștepta la un răspuns mai detaliat.
Dacă reclamația nu poate fi soluționată de comun acord, apare un litigiu care face obiectul procedurii de soluționare a litigiilor.
Dacă reclamația este justificată, Promila™ ️ se va consulta cu clientul pentru a găsi o soluție adecvată, fie că este vorba de o rambursare sau un produs înlocuitor.
Reclamațiile pot fi raportate prin intermediul formularului de contact.

Articolul 14 - Dispute

Acordurile dintre Promila și consumator la care se referă acești termeni și condiții generale sunt reglementate exclusiv de legislația olandeză. Acest lucru se aplică și în cazul în care clientul locuiește în străinătate.
Convenția de vânzări de la Viena este exclusă de la litigii.
În cazul unui litigiu, acest lucru va fi rezolvat mai întâi de comun acord înainte de a fi supus unei instanțe de judecată.

Articolul 15 - Dispoziții suplimentare sau diferite

Dispozițiile suplimentare sau dispozițiile care se abat de la aceste condiții generale pot să nu fie în detrimentul consumatorului și ar trebui să fie înregistrate în scris sau în așa fel încât consumatorul să poată fi stocat într-un mod accesibil pe un suport de date durabil. În cazul traducerii acestor termeni și condiții, prevalează textul olandez.